US DOARP IS RYK OAN SPORT
Voetbal
Welkom bij UDIROS Voetbal te Nieuwehorne

 

De afdeling voetbal is ontstaan uit de oorspronkelijke voetbalvereniging RODA (Recht Op Doel Af) opgericht in 1946 in Nieuwehorne en voegde zich op 17 december 1949 bij de korfballers van NKC om de nieuwe omniverening UDIROS te gaan vormen. Bij zowel de uit als de thuiswedstrijden mag het vlaggenschip rekenen op een aanzienlijke supportersgroep. Naast een viertal seniorenteams en een damesvoetbalteam is er sinds kort ook weer een zaalvoetbalteam en wordt er erg veel aandacht aan de jeugd besteed. Vanaf 6 jaar kunnen zowel jongens als meisjes bij UDIROS voetballen. Speels en ontspannend, maar wel onder deskundige leiding en toezicht. Kom gerust eens kijken bij een training of wedstrijd. Voor de competitiewedstrijden van de jeugd en seniordames is zaterdag doorgaans de speeldag. Alleen de senioren herenteams spelen hun competitie wedstrijden op zondag.

Tot slot nog dit...

Wie zich aansluit bij Gymnastiek, Korfbal, Voetbal of Volleybal uit die grote UDIROS-familie zal spoedig merken dat gezelligheid een belangrijke rol speelt. Want buiten het sporten om zijn er nog tal van andere activiteiten, zoals een playbackshow, schutjascompetitie, stratenvolleybal, nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavond en niet te vergeten de georganiseerde toernooien. Dit alles wordt draaiende gehouden door een enthousiast corps van ca 200 vrijwilligers. UDIROS mag zich naast de vele vrijwilligers als sportvereniging omarmd voelen door een aanzienlijke groep donateurs en sponsors uit de tweelingdorpen en wijde omstreken.

Kom yn beweging, doch oan sport, kom by UDIROS! 

Historisch overzicht
Een kort overzicht van de voetbalhistorie van Udiros.

1946: in het najaar wordt in cafe Schreur mede op initiatief van master van Dijk voetbalclub Recht Op Doel Af (RODA) opgericht.

1947: in het eerste seizoen wordt RODA kampioen in de 3e klasse FVB.

1949: op 17 december richten de voetballers van RODA met de korfballers van NKC de gezamenlijke sportvereniging UDIROS op.

1950: in het voorjaar van dit jaar worden de voetballers weer kampioen waardoor ze promoveren van de 2e naar de 1e klas FVB.

1957: de afdeling voetbal begint met de voetbaltoto en de eerste zaalvoetbaltraining vindt plaats in zaal Schreur (huidige PeWe).

1958: op neutraal terrein (in Jubbega) wordt dankzij een overwinning op Sport Vereent gepromoveerd naar de 4e klasse KNVB.

 

Beleidsplan Udiros
Missie Het zowel op recreatief als prestatief niveau aanbieden van de voetbalsport aan een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de dorpen Oude- en Nieuwehorne binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, ook een actief verenigingsleven centraal staat.

 

Hier kan men de inhoud van het beleidsplan bekijken.

Klik op meer informatie voor het beleidsplan in pdf.

Meer informatie
Jeugdplan Udiros
In navolging van het beleidsplan is er ook voor de jeugd een zogenaamd jeugdplan.

Missie:
Het zowel op recreatief als prestatief niveau aanbieden van de voetbalsport aan een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de jeugd in de dorpen Oude- en Nieuwehorne, binnen een hechte, maar zeker kindvriendelijke, verenigingsstructuur waar naast vooral plezier in het beoefenen van de voetbalsport, ook het ontwikkelen van het niveau per indivdu centraal staat.

 

Klik op meer informatie voor het beleidsplan in pdf;

 

 

Meer informatie
Organogram Afdeling voetbal
Nadat er eind vorig jaar door de leden, tijdens de ledenvergadering, goedkeuring is gegeven om door te gaan met de uitvoering van het gepresenteerde beleidsplan hebben we als bestuur niet stil gezeten.
Eerste prioriteit is de invulling van de diverse vacatures geweest. Dit gold zowel voor het voetbalbestuur als voor het jeugdbestuur. We zijn dan ook erg blij dat dit is gelukt.
Vervolgens hebben we de taken en verantwoordelijkheden verdeeld onder de bestuursleden. Een ieder bestuurslid is inmiddels volop bezig om hier een goede invulling aan te geven en er zijn al diverse resultaten zichtbaar binnen de beide besturen.
Bij het uitvoeren van het beleidsplan streven wij als bestuur na de afdeling voetbal op een hoger plan te tillen, hiervoor dient er een gedegen organisatie te staan.
 
Er zijn nog voldoende zaken waar we mee aan de slag zullen (moeten) gaan, zowel binnen de afdeling voetbal maar ook  UDIROS breed.
Samenwerken met de andere afdelingen van onze omni- vereniging zal veel (synergie) voordelen met zich mee kunnen brengen.

In de bijlage vindt u het organogram en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.
Het is op deze manier duidelijk welk bestuurslid waar verantwoordelijk voor is.

Wij horen het graag als er vragen, opmerkingen, hints en tips zijn.

Het voetbal- en jeugdbestuur.

Klik op meer informatie voor het organogram in pdf;
Meer informatie
Udiros heeft eigen trainershandboek
De jeugdafdeling van afdeling voetbal binnen Udiros heeft er inmiddels ook alweer een jaar op zitten op het nieuwe complex. Er hebben zich veel veranderingen plaatsgevonden. Het belangrijkste hiervan is misschien wel het opzetten van een jeugdbeleidsplan binnen de jeugdafdeling. Deze is elders op de website terug te vinden. Onderdeel van dit jeugdbeleidsplan is het verhogen van het niveau en de doorstroom van jeugd naar de senioren.
Zoals iedereen weet is een goede basis van techniek belangrijk bij het voetbal. Deze basis vormen van het voetballen wordt de jeugd vooral bij gebracht op jongere leeftijd. Op een latere leeftijd wordt ook het tactische gedeelte een belangrij onderdeel van het voetbal. Trainers zijn binnen een vereniging als Udiros van groot belang om het niveau van de spelertjes omhoog te brengen. Goede oefeningen en enthousiaste trainers zijn de basis ingrediënten voor de trainingen. Om de trainers een houvast te geven bij het geven van de trainingen is het jeugdbestuur de afgelopen periode druk geweest met het opstellen van een trainershandboek. Dit trainershandboek is grotendeels gebaseerd op het circuitmodel. Echter heeft het jeugdbestuur van Udiros hier hun eigen draai aan weten te geven. 
 
Afgelopen maandag 10 februari was dan ook de officiële start van de invoering van het trainershandboek. Zo'n 15 a 20 trainers maar ook leiders waren aanwezig op de vergadering. In het kader van de samenwerking met SC-Heerenveen hebben we Niek Westra, trainer van SC-Heerenveen E1 bereid gevonden een korte inleiding te verzorgen voor de start van het trainershandboek. Niek heeft geruime trainerservaring binnen het trainersvak en kan, zo blijkt na maandag, hier zeer enthousiast over vertellen. Na een korte persoonlijke inleiding heeft hij ook inhoudelijk een aantal dingen aangestipt voor de trainers. Belangrijk en steeds terugkomende woorden tijdens zijn presentatie waren plezier en samen. Vooral bij de kleinere jeugd staat het plezier bovenaan. Kinderen moeten het leuk vinden naar trainen te gaan en met plezier weer naar huis gaan. Een trainer is hierbij de doorslaggevende factor volgens Niek. Enthousiasme van de trainers slaat over naar de jeugd, dit in combinatie met een goede voorbereiding en een duidelijk doel van de training, kan een training tot een succes maken. Misschien nog wel belangrijker onderdeel is dat we het trainershandboek niet als leidraad of "must" moeten zien, maar meer als een leidraad waar de trainer SAMEN met andere trainers de juiste invulling aan moet geven. Het is voor trainers onderling belangrijk van elkaar te leren. Niet Niek, niet het jeugdbestuur, maar SAMEN kunnen we dit handboek en de jeugdopleiding van Udiros tot een succes maken.
 
Na een korte, in zijn enthousiasme half uur langer als gepland, presentatie was er nog ruimte om vragen te stellen.
 
Het eerste exemplaar van het handboek werd door Niek Westra uitgereikt aan Arjen Monkel, trainer van de E2.
 
Al met al is het een goede avond geweest.
 
SAMEN MAKEN WE HET SUCCES!!!
 
   
Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website