US DOARP IS RYK OAN SPORT
VRIENDEN VAN UDIROS
Word nu lid van de "Vrienden van UDIROS" - "Club van 50"

 

Het seizoen 2012-2013 is voor UDIROS zeer bijzonder, want na vele jaren trouwe dienst zal na
1 januari 2013 mogelijk de sloophamer in ons huidige gebouw met kantine en kleedkamers gezet worden.
De kinderspeelplaats met schommel en glijbaan, welke bij het 50 jarig jubileum door Fixet was geschonken moest al worden afgebroken omdat door nieuwe normen de veiligheid te wensen overliet. Het betekent dat we deze winter ook definitief afscheid nemen van een complex waar heel veel Udirossers met veel plezier menig uurtje hebben vertoefd.

Een van de acties die het campagneteam wil opstarten is "Vrienden van UDIROS".
De doelstelling van deze club zal zijn om jaarlijks tenminste 100 leden te hebben die elk € 50,- bijdragen, wat betekent dat we ieder jaar een bedrag van ca. € 5.000,- te besteden hebben.

De "Vrienden van UDIROS" dragen UDIROS een warm hart toe en geven de club op deze manier een extra financiële impuls voor zaken die niet vanuit de contributie-opbrengsten en sponsorinkomsten kunnen worden voldaan.
Voor dit opstartjaar van "Vrienden van UDIROS" is besloten om het geld te besteden aan speciale attributen voor de jongste kinderen op de speelplaats en in de kantine,
want als pa en ma en de "grutten" een nieuw onderkomen krijgen in de vorm van kleedkamers, sportzaal, velden en een nieuwe kantine, dan mogen de kinderen toch zeker ook wel eens wat nieuwe speelattributen buiten en in diezelfde nieuwe kantine tegemoet zien!

Het aardige van de "Vrienden van UDIROS" zal echter worden dat deze Vrienden vanaf volgend jaar zelf inspraak gaan krijgen op hetgeen er met het binnengekomen geld gedaan wordt.
De ideeën worden verzameld via het mailadres vriendenvan @ udiros.nl en uiteraard afhankelijk van het beschikbare bedrag wordt op basis van stemming onder de leden de top 3 gemaakt,
waarbij in gezamenlijk overleg met het AB-bestuur van UDIROS uiteindelijk beslist wordt welk project ten uitvoer zal worden gebracht.

Via de bekende media en www.udiros.nl website zal iedereen op de hoogte worden gehouden.

De (roep)namen van de deelnemers zullen straks periodiek op de digitale infoschermen op het complex worden getoond.


Ook "Vriend van UDIROS" worden? Dat kan nu via onderstaand formulier:

Downloaden inschrijfformulier voor Vrienden van UDIROS

U kunt uw inschrijving ingescand per e-mail sturen naar vriendenvan @ udiros.nl of inleveren achter de bar in de UDIROS kantine.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de enthousiaste commissie VRIENDEN UDIROS

vriendenvan @ udiros.nl
06-31 68 24 34 Sabine Monderman
06-46 35 10 06 Koop Haarsma
06-15 25 84 58 Rintsje Klaas Herder
06-14 81 07 22 Sjoerd Tel

 

 

Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website