US DOARP IS RYK OAN SPORT
Contact

De sportvereniging UDIROS kent een omnistructuur. De sportafdelingsbesturen, kantinebestuur en het dagelijks bestuur vormen samen het algemeen bestuur (AB) van UDIROS. Wat betreft commissies is UDIROS georganiseerd volgens een matrixstructuur. Dit wil zeggen dat binnen elk afdelingsbestuur er iemand verantwoordelijk is voor bijv. leden (mutaties), kleding, redactie en website beheer. Deze personen uit de verschillende afdelingen vormen weer samen de commissie, aangevuld met een coördinator / voorzitter uit het dagelijks bestuur: ledenadministratie (met de ledenadministrateur), kledingcommissie, redactie (met hoofdredacteur), etc.

Een evenementen / activiteitencommissie organiseert / coördineert en assisteert bij alle evenementen.

  • Nieuwjaarsreceptie en uitvoeringen van eigen en samen met derden
  • Grote Club Actie en andere verkoopacties in onze dorpen
  • Jeugdsportdag voor UDIROS jeugd en alle jeugd uit de dorpen
  • Vrijwilligers- bijeenkomsten en attenties
  • Jeugd- en senior activiteiten
  • Seizoen opening- en sluitingsevenementen
  • Assistentie bij toernooien van eigen sporten en andere sporten en activiteiten

Dagelijks Bestuur SV UDIROS   bestuur@udiros.nl
Voorzitter: Rinke Brandenburg
Secretaris: Loes vd Wal - Steunebrink
Penningmeester: Ron Meijer
Bestuurslid LVP: vacant (leden - vrijwilligers - personeel)
Bestuurslid ETI: vacant (energie - techniek - instandhouding)

Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website