US DOARP IS RYK OAN SPORT
Omni- Organisatie & Bestuur in het kort
UDIROS wordt draaiende gehouden door een grote schare vrijwilligers die zich manifesteren in (sportafdelings)besturen en commissies.

* Sportvereniging UDIROS is een omnivereniging met ca 600 leden en bestaat uit 4 sportafdelingen.
* Sportafdelingen: UDIROS-GYMNASTIEK, UDIROS-KORFBAL, UDIROS-VOETBAL en UDIROS-VOLLEYBAL.
* De sportafdelingen functioneren op sportief gebied geheel zelfstandig en hebben een eigen sportbestuur.
* De kantine heeft een dienstverlenende doelstelling en voor de dagelijkse leiding een eigen kantinebestuur.
* Gezamenlijke en algemene taken in de gehele vereniging worden verzorgd door een zestal commissies.
* Het instandhouden van zowel gebouw als terrein wordt gerealiseerd door een eigen team van vrijwilligers
* Algehele coördinatie, planning, algemene- en externe zaken zijn ondergebracht bij het dagelijks bestuur.
* Het dagelijks bestuur onderhoudt tevens de contacten met zowel de gemeente als de Stichting Horne Sport .
* Eindverantwoordelijkheid en inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ondergebracht bij Dagelijks Bestuur.
* SV UDIROS wordt gedragen door ca. 200 vrijwilligers en voelt zich ondersteund door ca. 80 sponsoren.

Bestuursmatrix UDIROS (concept)
Besturen                   DB Gymnastiek  Korfbal 
Voetbal Volleybal Kantine
DB-VRZ   Voorzitter  Rinke    Ellie Marten Oeds  Cor vacant  Astrid
DB-SEC   Secretaris  Loes  Marianne  Zwanet  Jan v D  Mandy  Ciska
DB-PEM Penningmeester  Kees

Centrale taken DAGELIJKS BESTUUR
in combinatie met complexbeheer SHS

DB-LVP vacant
DB-ETI vacant
Bestuurslid sport / alg Bea Age Feiko Jolanda Tjallie
Bestuurslid sport / alg  Loes d G  Mariska Henk  Loes  Corina
Bestuurslid sport / alg  Marja   Henri  Grietsje  
Bestuurslid sport / alg     Piet Gert/Pietsje  

Omnimatrix

Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website