US DOARP IS RYK OAN SPORT
Nieuwe leden

Aanmelden nieuwe leden

De aanmelding van nieuwe leden verloopt bij UDIROS via de desbetreffende sportafdeling. De procedure is als volgt:

  • Formulier "Aanmelden leden" downloaden, invullen en ondertekenen;
  • Formulier "Vrijwilligersformulier" downloaden, invullen en ondertekenen;
  • Beide formulieren daarna graag inleveren bij de teamleider of de trainer;
  • Leider of trainer zorgt voor verdere verwerking via de ledencontactpersoon;
De gegevens van teams, leiders en trainers staan per sportafdeling onder Trainingschema.

 

Wijzigen lidmaatschap, persoonlijke en betalingsgegevens

Hiervoor heeft de leider / trainer een wijzigings/mutatie formulier beschikbaar.

Het "mutatieformulier" is ook te bestellen bij ledenadministratie@udiros.nl

Dit formulier graag volledig invullen, ondertekenen en bij de teamleider / trainer inleveren.

Formulieren
Bestand Grootte
EnqVrijw200812.pdf 385.31 KB Download
Aanmeld 140115.pdf 443.75 KB Download
Contributiebepalingen

            UDIROS Gymnastiek - Korfbal - Voetbal - Volleybal         2014 - 2015

 Contributie                   leeftijd per seizoen in 4 inning  als 2 &3e 
sport
Gratis
Pas
Toegang
Complex
       
UDIROS lid is Club-lid  (stemrecht) 40.00 10.00   HP vrij
 Vermeerderd met bedrag voor faciliteiten voor elke beoefende actieve sport
 Faciliteiten voor alle sporten (incl.clublidtarief)      
 Alle pupillen (FED) 4 - 12  70.00 17.50 +30.00 (HP) vrij
 Alle junioren (CBA) 13 - 18 90.00 22.50 +50.00 HP vrij
 Alle senioren 19 - 99 150.00 37.50 +110.00 HP vrij
 Recrea senior 19 - 99 100.00 25.00 +60.00 HP vrij
 Korf Midweek 19 - 99 130.00

32.50

+90.00 HP vrij
 Voet Zaal 19 - 99 130.00 32.50 +90.00 HP vrij
 Gym Expansion   130.00 32.50 +90.00 HP vrij
 Voet 35+ = Recrea senior        
       
 Kledingvergoeding extra per sport (per seizoen)
       
 Gymnastiek    10.00 2.50  samen met contributie inning  
 Korf-Voet-Volley    20.00 5.00  samen met contributie inning  
 Recrea senior    situatie afhankelijk    
 
 Horne-Sport-Pas  voor alle leden en basis-leden va 10 jaar een gratis pas  
Basis-lid    10.00     HP vrij
Donateur    6.00        
VRIENDEN UDIROS    50.00  met diverse faciliteiten HP  vrij

VOORBEELD

Een jeugdlid 13-18 jaar is op gym, danst en is bij korfbal.

1  Lid 13-18   contributie   Kleding  Totaal
2 Clublid 40.00   40.00
3 Gym 50.00 10.00 60.00
4 Dansen 50.00 10.00 60.00
5 Korfbal 50.00 20.00 70.00
6 Seizoen 190.00 40.00 230.00
7 1/4 inning 47.50 10.00 57.50

UDIROS kent een jaarcontributie die in principe vooraf moet worden voldaan. (art 2 lid 2 & art 7 lid 5 statuten)

Artikel 2 lid 2 van de statuten:

Leden zijn minimaal een seizoen lid. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. (Competitiespelers dienen voor de peildata op te zeggen i.v.m. bondsverplichtingen)

Opzegging kan slechts geschieden na voldoen van alle financiële verplichtingen en voor de eerste juli of de respectievelijke peildatum het uitschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren bij de betreffende afdeling, anders loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het verenigingsbestuur anders besluit.

De contributie gaat in per aanvang seizoen of in afwijkende situaties de eerstvolgende maand na de bevestigde aanmelding.

Artikel 7 lid 5 van de statuten:

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, blijven de jaarlijkse bijdragen verschuldigd, tenzij het verenigingsbestuur anders besluit.

Een eventueel verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend.

 

UDIROS hanteert voor inning van contributie een verplicht automatisch incassosysteem.

Betaling uitsluitend periodiek in termijnen of ineens per 31 augustus, automatisch per machtiging.

 

Verenigen - samen de schouders eronder
Back to Basic
Meer informatie
Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website