US DOARP IS RYK OAN SPORT
Historie
Sportvereniging UDIROS is de omnivereniging van Oude en Nieuwehorne opgericht op 17 december 1949. De nieuwe vereniging herbergde de korfballers van NKC (1942), de voetballers van RODA (1946) en de nieuw opgerichte afdeling gymnastiek. Sportieve successen bleven niet uit...

Op 17 december 1949 werd er op initiatief van meester van Dijk en Jolle Jansma, de voorzitters van RODA en NKC, een gezamenlijke vergadering belegd. De aanleiding hiervoor was dat vele sporters destijds van beide verenigingen lid waren en dit organisatorisch nog wel eens tot wrijving leidde. In deze vergadering werd er besloten tot het oprichten van een gezamenlijke vereniging voor korfballers, voetballers en gymnasiasten; Jan van Dijk zou de eerste voorzitter van de gezamenlijke vereniging worden. Na stemming werd er gekozen voor de naam UDIROS wat betekende dat Alie Hofstra de prijsvraag voor het bedenken van een passende naam had gewonnen.

Op "derde" kerstdag gaat het nieuwe bestuur voortvarend van start: de contributie wordt vastgesteld (het combinatie-lidmaatschap was meteen geboren), de clubkleuren vastgelegd en Alle Jan Boerstra wordt aangesteld als gymnastiekleraar. De gymnastiek lessen zullen op vrijdag 13 januari 1950 aanvangen. Op de bestuursvergadering van 6 januari wordt besloten een brug en een zweedse bank aan te schaffen. Daarnaast valt het besluit om tevens met een atletiekafdeling aan te vangen. Op 18 februari vindt de eerste uitvoering plaats en wordt het nieuwe clublied gezongen.

Op de huishoudelijke vergadering van 26 april 1950 presenteert Willem de Jong het clubembleem wat bij de aanwezigen direct in de smaak valt. Er zijn inmiddels al kogels, discus, estafettestokjes en een springmat aangeschaft voor de afdeling atletiek.

Als bekroning op de oprichting van de nieuwe vereniging worden de voetballers in het voorjaar meteen kampioen in de 2e klasse FVB, wat gepast wordt gevierd in cafe Schreur.

Op zaterdag worden de dorpen van de heugelijke oprichting op de hoogte gesteld door een demonstratie optocht door de dorpen achter het korps van christelijke muziekvereniging De Vrije Fries aan. Na de optocht vindt een massale oefening plaats op het veld. Hier zal ook de nieuw door Minke de Vos (de eerste penningmeester van UDIROS) ontworpen vlag voor het eerst wapperen.

 

Op de ledenvergadering van 25 januari 1951 blijkt voor het eerst dat het kassaldo aanzienlijk is gedaald en wordt de contributie verhoogd. In het voorjaar blijkt de situatie niet enorm te verbeteren. In september verschijnt het eerste clubblad. De organisatie van een bazaar in november brengt een smak geld op. In de zomer van 1952 blijkt met name de aanschaf van gymnastiek attributen zwaar te drukken op de verenigingsfinancien. De contributie van deze afdeling gaat aanzienlijk omhoog en in sommige gevallen wordt er bij aanschaf om eigen bijdragen gevraagd.

In het voorjaar van 1953 wordt in verband met bestuursperikelen een commissie van toezicht ingesteld. De afdeling atletiek gaat ter ziele en het lidmaatschap van de KNAU wordt opgezegd: er zijn nog 4 atleten over. Op 19 maart 1955 wordt de gymnastiek aangesloten bij de KNGV.

 

Bron(nen):

1. Gedenkboek: 25 jaar UDIROS (onder redactie van: Jans de Glee, Evert de Jong en Yme de Jong).


Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website