US DOARP IS RYK OAN SPORT
Stichting

In het voorjaar van 2009 is door sportvereniging UDIROS, tennisvereniging de Horne en Plaatselijk Belang Oude & Nieuwehorne de Stichting Horne Sport (SHS) opgericht. SHS is eigenaar en exploitant van de terreininrichting en opstallen van het gehele nieuwe sportcomplex Nieuwehorne. De gemeente is juridisch eigenaar van de grond. Tevens is het beheer van het huidige gymlokaal bij de Sevenaerschool overgedragen aan SHS. www.hornesport.nl

Gebruik

De sportkantines zullen worden beheerd door respectievelijk sportvereniging UDIROS en tennisvereniging de Horne. SHS stelt de sportvelden, tennisbanen, sporthal(delen) en kleedaccommodaties ter beschikking voor het beoefenen van sport aan de kerngebruikers SV UDIROS en TV de Horne. De beide scholen Sevenaerschool en Wybrandischool maken voor het bewegingsonderwijs overdag ook gebruik van de accommodatie.

Gebruik door derden

Tevens zal het mogelijk zijn om als derde de accommodatie geheel of in delen te gebruiken. Hierover meer onder verhuur. De beschikbaarheid van de accommodatie zal terug te vinden zijn onder complexroosters. In nauw overleg met de beherende verenigingen is het mogelijk voor sportgerelateerde doeleinden gebruik te maken van de sportkantines.

Bestuur SHS (bouw)

Voorzitter: Rinke Brandenburg  voorzitter@hornesport.nl

Penningmeester: Jan Post  penningmeester@hornesport.nl

Secretaris: Bouwe Heida  secretaris@hornesport.nl

Contactgegevens SHS

Stichting Horne Sport

Master van Dijkpaad 4

8414 NB NIEUWEHORNE

info @ hornesport.nl

www.hornesport.nl

 

Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website