US DOARP IS RYK OAN SPORT
Gebruik sportcomplex Nieuwehorne
Sporthal en sportvelden

GEBRUIK SPORTCOMPLEX (velden, sporthal, kleedruimten en andere ruimten)

Complexomschrijving en indeling vind u onder Sportcomplex ONH
Sportcomplex of delen daarvan is beschikbaar voor gebruik tegen vergoeding.

complex.planning @ udiros.nl voor gehele complex of delen.
06-23.84.55.82  Loes vd Wal
06-13.22.34.95  Jan Heida

Tarieven sporthal voor sportverenigingen per 1 jan 2015 op aanvraag
(Gebruik door wel/niet sportverenigingen op aanvraag)

Sportzaal geschikt voor: Gymnastiek, Korfbal, Voetbal & Volleybal
alsmede in delen voor: badminton, handbal, hockey en judo
 Piektarieven per uur
 (28m) bij ingetrokken tribune 
A-B-C
(3/3)

 44.2x24(28)
A-B
(2/3)

 28x24(28)

C
(1/3)
 14x24(28)

 Uittrekbare tribunes + galerij 260 pers   240 pers  40 pers
  (tribunes 2x100 A&B) gymdeel
 Incl. set 2 kleedruimten
 Sport & Cultuur (piektarief) op aanvraag op aanvraag op aanvraag
 Neerlaatbare wand B-C en scheidingsnetten A-B-C beschikbaar 
 Kleed-doucheruimte /st aanvraag aanvraag aanvraag
 Sportbesprekingsruimten €/uur groot
aanvraag
middel
aanvraag
klein
aanvraag
Piektarief (naar tabel):  maandag - vrijdag 18:00 - 22:00 uur
 zaterdag & zondag 09:00 - 22:00 uur
Daltarief (piek - 20%):

 maandag - vrijdag 08:00 - 18:00 uur

 Gebruik op tijden buiten tabel op aanvraag
 Tennis tarief ABC in de vakanties   aanvraag  

 Gebruik centrecourt VOLLEYBAL op aanvraag
 Gebruik voor sport- en cultuur-evenementen tarieven op aanvraag
 Sportzaal A-B is om te bouwen tot cultuurzaal met ca 600 ztplaatsen

Gebruik complex amateur-sportverenigingen uit gem.Heerenveen: Piek - 10%

 

GEBRUIK SPORTVELDEN natuurgras & kunstgras

complex.planvelden@udiros.nl voor sportvelden (natuurgras & kuntgras)
06-13.22.34.95
  Jan Heida
06-38.89.64.17  Jan Steunebrink (na 18:00 uur)

Kunst- natuurgrasvelden gebruiken voor voetbal en/of korfbal met douche- en kleedruimte en/of verlichting?

  • Voor training van korfbal of voetbal op een volledig of een half voetbalveld met trainingsverlichting.
  • Voor voetbalwedstrijden op een volledig voetbalveld zonder of met (wedstrijd)verlichting.
  • Voor korfbalwedstrijden op een volledig korfbalveld zonder of met (wedstrijd)verlichting.
  • Stuur dan een mail naar complex.planvelden@udiros.nl met uw naam en telefoonnummer.
  • Dan wordt u zsm teruggebeld door Jan Heida.
Tarieven sportvelden voor sportverenigingen per 1 jan 2015 op aanvraag
(Gebruik door wel/niet sportverenigingen op aanvraag)
 PIEK
TARIEVEN
  Voetbalveld
(kunstgras)
  

Combiveld
Korf-voetbal
(kunstgras)

 Activ / loc   1/1 veld 1/1 veld
+licht
  1/2 veld 1/2 veld
+ licht
  Veld

veld
+ licht

 Per training per 1 uur            

 Voetbal
 Korfbal

   aanvraag

 aanvraag

   aanvraag

 aanvraag

   aanvraag  aanvraag
 Per training per 1.5 uur            
 Voetbal
 Korfbal
   aanvraag

 aanvraag

   aanvraag

 aanvraag

   aanvraag  aanvraag

 Per wedstrijd

           

 Voetbal
 Korfbal

   aanvraag 

 aanvraag

   aanvraag 

 aanvraag 

   aanvraag  aanvraag
Piektarief (naar tabel):    maandag - vrijdag 18:00 - 22:00 uur
 zaterdag & zondag 09:00 - 22:00 uur
Daltarief (Piek - 20%):    maandag - vrijdag 08:00 - 18:00 uur

 Gebruik op tijden op aanvraag

 Gebruik complex uitsluitend vlg algemene bijgaande voorwaarden   
 Voor korfbal op combiveld zijn belijning, korven en dugouts aanwezig
 Velden inclusief douches, kleedruimten en scheidsrechterruimten
 Eventueel gebruik maken van kantine op aanvraag aangeven
 Gebruiksvergoeding vlg. tarieflijst vooraf contant af te rekenen in kantine 
 Gebruik natuurgrasvelden zonder/met verlichting op aanvraag

 Gebruik sportzaal(delen) zie boven
 Gebruik voor evenementen op aanvraag

 Gebruik complex amateur-sportverenigingen uit gem.Heerenveen: Piek - 10%

    Gebruik allweather tennisbanen (3) zonder / met licht zie www.tvdehorne.nl

 

Algemene voorwaarden
Neem hieronder kennis van de algemene voorwaarden, van toepassing op het GEBRUIK van Sportcomplex Nieuwehorne.

AlgemeneUvoorwaarden

Artikel 1.    UDI
De gebruiker kan over het te gebruiken beschikken op de overeengekomen data en tijden. De gebruiker dient de accommodatie direct na afloop van de gebruikstijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels:
- speel met voetbalschoenen met een vaste kunststof nop;
- maak de voetbalschoenen altijd schoon voordat het kunstgras wordt betreden;
- betreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter en grensrechters;
- geen drank en/of etenswaren (KAUWGOM) in kleed- wasruimten toiletten en gangen alsmede op en rondom het veld deponeren;
- hebben en nuttigen van alcohol is in het kleedkamergedeelte niet toegestaan.
- verboden te roken in het hele sportgebouw en binnen de afrastering;
- honden zijn alleen buiten het gebouw en niet op de velden aangelijnd toegestaan
- betreden van het sportgebouw met proppers is alleen toegestaan in het kleedruimtegedeelte. (niet in de entree, op de trap en in de kantine)

Artikel 2.
Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gebruikte. De vrijwilliger van de gastendienst geeft aan welke kleedruimten door de gebruiker gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.

Artikel 3.
De gebruiker kan (bij incidenteel gebruik) 3 kwartier voor aanvang van de gebruikstijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de gebruikstijd door de gebruiker zijn verlaten. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de gebruikstijd plaats te vinden.

Artikel 4.
De warming-up en de cooling-down dienen binnen de gebruikstijd plaats te vinden.

Artikel 5.
De gebruiker heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem ter gebruik gestelde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 6.
De gebruiker zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is overeengekomen. De De vrijwilliger van de gastendienst zorgt voor thee in de pauze van de wedstrijd.

Artikel 7.
Gebruikers worden niet tot het te gebruiken deel toegelaten voordat de verantwoordelijke leider van de gebruiker aanwezig is.

Artikel 8.
De gebruiksprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De was-kleedruimten zijn voorzien van warm- en koud water, verlichting en vloerverwarming.

Artikel 9.
Reclame uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de complexeigenaar of in onderling overleg en afspraken.

Artikel 10.
De complexeigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten;
b. enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie; vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 11.
De gebruiker is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12.
a.) Annulering door de gebruiker binnen een week van de geplande gereserveerde datum wordt 50 euro aan kosten in rekening gebracht.
b.) Indien de gebruiker een andere gebruiker kan vinden of indien een andere gebruiker zich meldt voor het (bewuste) gereserveerde tijdstip, vervalt artikel 12a.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 13.
Bij gebruik van het kunstgrasveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door oa. de KNVB en KNKV worden gehanteerd.
De consul van de complexeigenaar beslist over het doorgaan van de wedstrijden. Bij keuring dienen in ieder geval de volgende 2 criteria in acht te worden genomen:
a) bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures;
b) bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld;

Bestand Grootte
Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website