US DOARP IS RYK OAN SPORT
Gymnastiek
Welkom bij UDIROS Gymnastiek te Nieuwehorne

Gymnastiek

Vanaf 3 jaar (mits zindelijk) kunnen kinderen bij UDIROS deelnemen aan de gymlessen. Gymnastiek proberen wij zo veelzijdig mogelijk te maken. Klimmen, klauteren, springen, schommelen en zwaaien, koprollen en balanceren, alles komt aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van vele toestellen; zoals trampoline, wandrek, rekstok, brug, balk, langemat, de touwen en nog veel meer, zodat het kind uitgenodigd wordt om te bewegen.

Gymnastiek is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling van uw kind, maar stimuleert ook het concentratie- en reactievermogen. Daarnaast is gymnastiek de basis voor elke andere sport.

Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen of om mee te doen.

Selectiegroepen Turnen

Om in de selectiegroepen te mogen turnen, moet je geselecteerd worden. Dit kan na doorstroming van de gewone gym of via een paar proeflessen bij de selectie. Na een paar proeflessen, wordt er bekeken hoe het gaat en of je een bepaald niveau beheerst. De selectie lessen zijn wat strenger dan gewone gym. Je werkt met een ander doel; namelijk de wedstrijden. De meisjes trainen 2 keer in de week. De aandacht ligt hierbij op de brug, evenwichtsbalk, sprong en lange mat. Sinds een paar jaar is Udiros weer lid van de KNGU (turnbond) en wordt er dus regelmatig aan verschillende wedstrijden meegedaan. Lijkt het je leuk, neem dan eerst even contact op met de leiding.

Danslessen

Kinderdans (groep 1-2 , groep 3-4 van de basisschool): Bij deze lessen maken de kinderen kennis met muziek. De dans wordt aangeleerd d.m.v. een verhaaltje. Op deze manier is het voor kinderen duidelijker waarom ze op dat moment iets doen. De les wordt altijd afgesloten met een dans in spelvorm.

Jazzdans: Hier wordt de basis van de jazzdans aangeleerd. En de presentatie in de dans wordt steeds belangrijker. Bij de oudere groepen komen daar de techniek, coordinatie, draaien en springen bij. Er wordt gedanst op verschillende soorten muziek. Zowel langzame als snelle nummers, zodat de kinderen leren om te gaan met verschillende muziektempo’s

Selectiegroep vanaf 12 jaar (1 niveau): Voor deze groep moet je auditie doen. Met deze groep wordt er dieper ingegaan op techniek en presentatie. Deze groep gaat wat meer optreden en uiteindelijk naar wedstrijden toe trainen.

Expansion (16+): Expansion is een demogroep die presentaties geeft en meedoet aan wedstrijden. Ook voor deze groep moet je uitgekozen worden.

Volwassen jazz (vanaf 14 januari 2013): In deze les gaan we bezig met basis techniek jazzdans. Veel zwetende oefeningen zullen voorbij komen zoals een lekkere warming-up, buikspieroefeningen en stretch oefeningen en een niet te moeilijke danscombinatie. Het gaat er vooral om dat men fijn op muziek kan bewegen en lekker zweten!

Bodyfit

Elke donderdagavond werken dames (veelal jonge moeders maar ook iets oudere) onder enthousiaste leiding van Jannie Heida aan hun conditie. Na een uitgebreide warming up gaat het er fanatiek aan toe, met elke week een ander programma. Van steps tot badminton en van buikspieroefeningen tot basketball, en dat alles ondersteund door pittige muziek. Er wordt dus hard gewerkt aan het verbeteren en op peil houden van de conditie. Bovendien is het enorm gezellig, er wordt dan ook heel veel gelachen.

Dus dames: Voor gezelligheid en pit, kom je naar BODYFIT

Gym dames

Op woensdagmorgen verzamelen zich in de gymzaal van de sporthal een twintigtal iets oudere dames (meest jonge oma’s en ook iets oudere, vanaf plm. 50 jaar), om de spieren lekker soepel te houden. Op de ritmeklanken van vrolijke muziek worden in een heel onbevangen sfeer allerlei rek- en strekoefeningen gedaan. Ook balspelen en dans komen aan bod. En natuurlijk vormen de lachspieren een belangrijk onderdeel van dit heerlijke uurtje ontspanning. Dit alles onder leiding van Jannie Heida.

Vindt u derhalve ook dat u wel wat meer beweging kunt gebruiken, kom dan eens een paar proeflessen meedraaien.

De tijden van bovenstaande lessen kunt u vinden via het menu trainingen.

Tot slot nog dit...

Wie zich aansluit bij  Korfbal, Gymnastiek,Voetbal of Volleybal uit die grote UDIROS-familie zal spoedig merken dat gezelligheid een belangrijke rol speelt. Want buiten het sporten om zijn er nog tal van andere activiteiten, zoals een playbackshow, schutjascompetitie, stratenvolleybal, nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavond en niet te vergeten de georganiseerde toernooien. Dit alles wordt draaiende gehouden door een enthousiast corps van ca 200 vrijwilligers. UDIROS mag zich naast de vele vrijwilligers als sportvereniging omarmd voelen door een aanzienlijke groep donateurs en sponsors uit de tweelingdorpen en wijde omstreken.

Kom yn beweging, doch oan sport, kom by UDIROS!

 

Historie UDIROS GYMNASTIEK
Een historisch overzicht van de afdeling gymnastiek en de kortstondige afdeling atletiek.

1950: op 6 januari wordt in de tweede ALV van UDIROS besloten om ook met gymnastiek en atletiek aan te vangen: de atletiek zal gebruik gaan maken van het voetbalveld (op het land van Jelle Nijenhuis, achter cafe Schreur, het huidige vh PeWe) met een zandbak in de noordoosthoek. Vrijdag 13 januari worden de eerste gymnastiek lessen door Alle Jan Boerstra gegeven wat gezien kan worden als de start van de afdeling. Op 18 februari vindt een eerste uitvoering plaats, het stuk "Storm over het kanaal". Op 26 februari telt de afdeling gymnastiek al 253 leden.

1951: in augustus wordt Alle Jan Boerstra Fries en Noordelijk kampioen op de 110m horden en behaalt hij het Noordelijk kampioenschap op de 10-kamp. In de kringcompetitie worden de meisjes kampioen van Friesland en de jongens derde.

1952: in januari vindt de eerste echte gymnastiek uitvoering plaats in cafe de Vries (voorheen cafe Jansma, daarna Koudenburg, het huidige Tjongersprong).

1953: in mei wordt het de atletiek afdeling opgeheven en lidmaatschap van de KNAU opgezegd omdat er nog maar 4 atleten over zijn.

1955: op 19 maart wordt de afdeling gymnastiek lid van de KNGV.

1957: in dit jaar wordt de afdeling uitgebreid met kleuters.

Webshop

Wees er snel bij. Bestel nu je eigen UDIROS kleding online!

Naar de webshop >
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2020 Udiros - Website